ความคืบหน้าของบ้าน 7 ก.ค. 61

หลังจากแม่เสียผมก็ได้เงินมรดกจำนวนหนึ่ง แบ่งปันในหมู่พี่น้องเรียบนร้อยดี ก็เลยลงทุนปลูกทำร้านสำหรับสอนภาษา (และอาจจะขยายเป็นบ้านในโอกาสต่อไปครับ แรกคิดว่าจะใช้งบประมาณประมาณ 200,000 บาท แต่ขณะที่เขียนอยู่จ่ายไปแล้วประมาณ 260,000 บาท แต่โดยรวมๆ ก็พอใจผลงานครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *