บันทึก 10 ก.ค. 61

วันนี้ เจ้าหน้าที่ น้องๆ ผู้หญิง 2 คน มาจากสถานีทดลองข้าว เข้ามาตอนเที่ยงๆ และสอบถามข้อมูลต่างประมาณชั่วโมงครึ่งข้าวในฤดูกาล 2560 (ปีที่แล้ว)  โครงการนี้เป็นการสำรวจข้อมูลการผลิตข้าว

วันนี้อ่านหนังสือภาษาเวียดนาม บทที่ 8-9 และจะพยามอ่านให้ได้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *